BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Karta przedpłacona MasterCard

Informacje o usłudze - karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych. Pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek

Opłata za wydanie karty i numeru PIN - 25,00 zł za każdą kartę

Okres ważności karty - Karta wydawana jest na okres 1 roku

Twoje możliwości:

Kartą można dokonywać operacji:

bezgotówkowych:

  • płatności w punktach usługowo-handlowych;
  • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure;
  • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO);

gotówkowych:

  • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków;
  • wypłaty gotówki w kasach Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków wyposażonych w terminale POS;
  • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty;
  • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty);
  • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku;
  • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty;
  • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

Zastrzeganie karty:

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając swoje dane personalne.

Zastrzeżenie można dokonać u agenta rozliczeniowego banku telefonicznie  przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

- z kraju: 22 515-31-50,

- z zagranicy: 00 48 22 515-31-50, oraz osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.

Regulamin dostępny w jednostkach Banku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.