BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt hipoteczny

Przeznaczenie - dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej

Warunki udzielenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego od co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • wskaźnik LtV na poziomie nie przekraczającym 50%,
 • wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, współpracującego z bankiem lub co najmniej zaakceptowanego przez bank

Kwota kredytu - od 20.000 do 1.000.000 PLN

Okres kredytowania - do 15 lat

Oprocentowanie - stopa WIBOR 3M + 5,00 p.p. marży Banku

* stopa WIBOR wyliczona jako  średnia arytmetyczna z trzech ostatnich miesięcy w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Zasady spłaty:

 • spłata w ratach miesięcznych/ kwartalnych
 • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie
 • równe raty kapitałowo-odsetkowe lub malejące

Zabezpieczenie:

 • hipoteka na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium Polski, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
 • lub właściciel nieruchomości zapewni pierwszeństwo hipotece zabezpieczającej wierzytelność z kredytu,
 • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.