BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Oferowane kredyty:

  • obrotowe
  • obrotowe w rachunku bieżącym
  • inwestycyjne

Przeznaczenie - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu/spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Kwota kredytu:

  • zależna od posiadanej zdolności kredytowej, okresu kredytowania, formy zabezpieczenia oraz dotychczasowej współpracy z JST
  • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o prognozę dochodów JST oraz zasady zadłużania się JST, zawarte w ustawie o finansach publicznych

Okres kredytowania - w zależności od rodzaju wnioskowanego kredytu

Oprocentowanie - zmienne, określone decyzją Zarządu Banku lub oparte o stopę WIBOR + marża Banku

*stopa WIBOR wyliczona jako  średnia arytmetyczna z trzech ostatnich miesięcy w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Karencja w spłacie kapitału - na wniosek kredytobiorcy

Zasady spłaty:

  • spłata w ratach miesięcznych/ kwartalnych, innych, dostosowanych do potrzeb kredytobiorcy
  • odsetki płatne w okresach miesięcznych/ kwartalnych lub innych przyjętych przez bank kredytujący i JST

Zabezpieczenie - wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

Korzyści:

  • termin spłaty kredytu może zostać prolongowany
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.