BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Bankowość internetowa Home Banking

Informacje o usłudze

Bankowość internetowa Home Banking jest usługą dla firm polegającą na zapewnieniu dostępu do informacji oraz możliwości składania dyspozycji z rachunków bankowych Klienta za pomocą elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej.

Instalacja oprogramowania i przeszkolenie pracownika - 200,00 zł jednorazowo

Abonament miesięczny - bez opłat

Opłata za przelew

 • na rachunki prowadzone w Banku:
 1. Pakiet Moja Firma            -              0,95 zł za każdy przelew
 2. Pakiet Własny Biznes        -              0,95 zł
 3. Pakiet Rolnik                      -              0,80 zł
 4. Pakiet  26                            -              0,50 zł
 5. Pakiet  37                            -              0,75 zł
 • na rachunki prowadzone w innych bankach:
 1. Pakiet Moja Firma            -              1,50 zł za każdy przelew
 2. Pakiet Własny Biznes        -              1,50 zł
 3. Pakiet Rolnik                      -              1,20 zł
 4. Pakiet  26                            -              1,00 zł
 5. Pakiet  37                            -              1,20 zł
 • realizowany w systemie Sorbnet:
 1. Pakiet Moja Firma            -              45,00 zł za każdy przelew
 2. Pakiet Własny Biznes        -              45,00 zł
 3. Pakiet Rolnik                      -             40,00 zł
 4. Pakiet  26                            -              30,00 zł
 5. Pakiet  37                            -              20,00 zł

Możliwości

W ramach korzystania z bankowości internetowej można wybrać jedną z wielu możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku m. in. przez:

 • polecenie przelewu – możliwość realizowania bezpośrednio po wypełnieniu bądź w innym wskazanym terminie;
 • zlecenie stałe – dzięki aplikacji, po wprowadzeniu  możliwość regulowania płatności ze stałą kwotą i stałą data płatności;
 • dokonywanie przelewów do Urzędu Skarbowego US oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS;

a także:

 • lista stałych odbiorców (kontrahentów) przelewów, dzięki której ułatwione zostanie wykonywanie powtarzających się transakcji - tworzenie i edytowanie listy odbiorców,
 • pobieranie i przeglądanie wyciągów,
 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 • autoryzowanie zleceń przez kilka osób wskazanych przez Klienta.

Korzyści

 • funkcjonalna, prosta i bezpieczna możliwość dysponowania rachunkiem;
 • szybko, wygodnie, przez 24 godziny;
 • oszczędność czasu i pieniędzy;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki unikalnemu kluczowi dostępu oraz stosowaniu niepowtarzalnego podpisu elektronicznego znanego tylko użytkownikowi.

Regulamin dostępny w jednostkach Banku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.