BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt gotówkowy

Przeznaczenie - własne potrzeby konsumpcyjne klienta

Kwota kredytu - od 500 do 255.550 PLN

Okres kredytowania - do 6 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 9,8% w stosunku rocznym

Zasady spłaty

  • spłata w ratach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych
  • równe raty kapitałowo-odsetkowe lub malejące
  • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie/półrocznie

Zabezpieczenie

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe

dopuszcza się możliwość stosowania następujących zabezpieczeń:

  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • zastaw rejestrowy

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 16 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 16 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 69 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,80%, całkowity koszt kredytu 5 273,99 zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu, odsetki od kredytu, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,97%, całkowita kwota  do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i  całkowity kosztu  kredytu wynosi 21 273,99 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-07-2017 r.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.