BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt gotówkowy

Przeznaczenie - własne potrzeby konsumpcyjne klienta

Kwota kredytu - od 500 do 255.550 PLN

Okres kredytowania - do 6 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 9,8% w stosunku rocznym

Zasady spłaty

  • spłata w ratach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych
  • równe raty kapitałowo-odsetkowe lub malejące
  • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie/półrocznie

Zabezpieczenie

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe

dopuszcza się możliwość stosowania następujących zabezpieczeń:

  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • zastaw rejestrowy

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.