BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt okolicznościowy (świąteczny)

Przeznaczenie - dowolny cel konsumpcyjny

Kwota kredytu

 • dla osób pracujących, emerytów i rencistów – 3-krotne miesięczne wynagrodzenie netto,
 • dla rolników - do 10.000 zł włącznie

Okres kredytowania - do 1 roku

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 8% w stosunku rocznym

Zasady spłaty

 • spłata w ratach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych
 • równe raty kapitałowo-odsetkowe lub malejące
 • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie/półrocznie

Zabezpieczenie

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie cywilne
 • poręczenie wekslowe

dopuszcza się możliwość stosowania następujących zabezpieczeń:

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • zastaw rejestrowy

Korzyści

 • minimum formalności
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.