BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt samochodowy

Przeznaczenie

Zakup nowych i używanych (max 5-letnich) pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów itp., przyczep kempingowych lub bagażowych oraz sprzętu pływającego np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Kwota kredytu - od 5.000 do 50.000 PLN

Okres kredytowania - do 6 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej, określanej decyzją Zarządu Banku

Zasady spłaty

  • spłata w ratach miesięcznych
  • równe raty kapitałowo-odsetkowe/malejące
  • odsetki płatne miesięcznie

Zabezpieczenie

  • przewłaszczenie pojazdu  na zabezpieczenie
  • przewłaszczenie części pojazdu w dniu zawarcia umowy wraz z przewłaszczeniem całości pojazdu pod warunkiem zawieszającym,
  • zastaw rejestrowy
  • poręczenie wg prawa cywilnego
  • kaucja lub blokada środków na rachunku bankowym

*Obowiązkowo wymagana jest  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Auto-Casco na rzecz banku (ubezpieczenie od ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia), w przypadku zabezpieczenia kredytu poręczeniem wg prawa cywilnego, kaucją lub blokadą środków na rachunku bankowym można odstąpić od zwarcia umowy ubezpieczenia przedmiotu kredytu.

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.