BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Przeznaczenie

Zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowa domu, zakup działki z budową domu, remont, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, wykończenie, wykup udziałów etc.

Kwota kredytu - od 20.000 do 500.000 PLN (max 70-krotność miesięcznego dochodu netto)

Okres kredytowania - od 3 do 30 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej – średni 3-miesięczny WIBOR +2 p.p.

*stopa WIBOR wyliczona jako  średnia arytmetyczna z trzech ostatnich miesięcy w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Karencja w spłacie kapitału - max. 2 lata

Wkład własny - 20% kosztów inwestycji:

 • środki pieniężne (gotówka, rachunek, lokata)
 • wykonane prace (udokumentowane)
 • zakupiony materiał (udokumentowany)
 • wpłacone zaliczki, etc.

Zasady spłaty

 • miesięcznie/kwartalnie/półrocznie
 • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie
 • raty równe lub malejące

Zabezpieczenie

1. docelowe:

 • hipoteka
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

2. dodatkowe:

 • poręczenie cywilne
 • hipoteka umowna
 • weksel in blanco

3. ustalane indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, okresu kredytowania, posiadanego majątku, etc.

4. wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Rozliczenie - cała inwestycja

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.