BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Przeznaczenie

Zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowa domu, zakup działki z budową domu, remont, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, wykończenie, wykup udziałów etc.

Kwota kredytu - od 20.000 do 500.000 PLN (max 70-krotność miesięcznego dochodu netto)

Okres kredytowania - od 3 do 30 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej – średni 3-miesięczny WIBOR +2 p.p.

*stopa WIBOR wyliczona jako  średnia arytmetyczna z trzech ostatnich miesięcy w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Karencja w spłacie kapitału - max. 2 lata

Wkład własny - 20% kosztów inwestycji:

 • środki pieniężne (gotówka, rachunek, lokata)
 • wykonane prace (udokumentowane)
 • zakupiony materiał (udokumentowany)
 • wpłacone zaliczki, etc.

Zasady spłaty

 • miesięcznie/kwartalnie/półrocznie
 • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie
 • raty równe lub malejące

Zabezpieczenie

1. docelowe:

 • hipoteka
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

2. dodatkowe:

 • poręczenie cywilne
 • hipoteka umowna
 • weksel in blanco

3. ustalane indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, okresu kredytowania, posiadanego majątku, etc.

4. wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Rozliczenie - cała inwestycja

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 126 666,67 zł, całkowita kwota do zapłaty 184 516,34 zł, oprocentowanie zmienne 3,73%, całkowity koszt kredytu 57 849,67 zł (w tym: prowizja od kwoty udzielonego kredytu 3 800,00 zł, odsetki  od kredytu 54 049,67 zł), 243 miesięcznych rat równych w wysokości po 743,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.07.2017 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy, stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.