BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką

Przeznaczenie - dowolny cel konsumpcyjny

Kwota kredytu - od 20.000 do 150.000PLN (max 15-krotność dochodów netto)

Okres kredytowania - do 8 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 9,8% w stosunku rocznym

Zasady spłaty

  • spłata w ratach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych
  • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie
  • raty równe/malejące

Zabezpieczenie

  • hipoteka
  • przelew wierzytelności na rzecz banku z ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Korzyści

  • możliwość określenia innych sposobów i terminów spłat kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Pobierz dokumenty:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.