BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt w rachunku bieżącym rolników

Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych kredytobiorcy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfikacją produkcji lub świadczonych usług.

Kwota kredytu - nie może przekroczyć:

  • 16-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy, dla podmiotu prowadzącego działalność sezonową uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy;
  • wnioskowanej kwoty w sytuacji, gdy rachunek bieżący nie wykazuje regularnych wpływów, a wnioskodawca posiada zdolność kredytową do spłaty wnioskowanej kwoty

Okres kredytowania - 12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 m-cy po spełnieniu warunków i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, zalecany max okres kredytowania to 36 miesięcy.

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 8% w stosunku rocznym

Zasady spłaty - wpływy na rachunek pomniejszają saldo wykorzystanego kredytu co oznacza, że kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie do wysokości przyznanego limitu przez okres trwania umowy.

Zabezpieczenie - wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

Korzyści

  • kredyt odnawialny do kwoty ustalonego limitu
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.