BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt obrotowy klęskowy

Przeznaczenie

Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Kwota kredytu

nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu w wyniku klęski, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę, na podstawie protokołu oszacowania strat lub innego tożsamego dokumentu

Okres kredytowania - do 6 lat

Oprocentowanie - 1,5-krotność wysokości stopy redyskonta weksli NBP + 2,00 p.p. marży Banku

*stopa redyskonta weksli NBP ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej

Karencja w spłacie kapitału - na wniosek kredytobiorcy – max na okres 1 roku

Zasady spłaty

  • spłata w ratach miesięcznych/ kwartalnych/ półrocznych/rocznych
  • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie
  • równe raty kapitałowo-odsetkowe lub malejące

Zabezpieczenie - wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

Korzyści - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Rozliczenie - udokumentowanie co najmniej 50% wartości poniesionych wydatków

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.