BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Bankowość internetowa Internet Banking

Informacje o usłudze

Bankowość internetowa Internet Banking jest usługą polegającą na zapewnieniu dostępu do informacji oraz możliwości składania dyspozycji z rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Udostępnienie kanału dostępu - bez opłat

Abonament miesięczny - bez opłat

Opłata za przelew

 • na rachunki prowadzone w Banku - 0,80 zł
 • na rachunki prowadzone w innych bankach – 1,10 zł
 • realizowany w systemie Sorbnet - 40,00 zł

Możliwości

W ramach korzystania z bankowości internetowej można wybrać jedną z wielu możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku m. in. przez:

 • polecenie przelewu – możliwość realizowania bezpośrednio po wypełnieniu bądź w innym wskazanym terminie;
 • zlecenie stałe – dzięki aplikacji, po wprowadzeniu  możliwość regulowania płatności ze stałą kwotą i stałą data płatności;
 • dokonywanie przelewów do Urzędu Skarbowego US oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS;

a także:

 • lista stałych odbiorców (kontrahentów) przelewów, dzięki której ułatwione zostanie wykonywanie powtarzających się transakcji - tworzenie i edytowanie listy odbiorców,
 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 • składanie zleceń okresowych

Korzyści

 • funkcjonalna, prosta i bezpieczna możliwość dysponowania rachunkiem,
 • szybko, wygodnie, przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • gwarancja bezpieczeństwa dzięki liście haseł jednorazowych pozwalających na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela lub Tokenowi (czytnik kart)

Regulamin dostępny w jednostkach Banku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.