BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie z działalności Szkolnej Kasy Oszczędności

w PSP w Suchej w roku szkolnym 2015/2016

Drugi rok nasz szkoła uczestniczyła w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Opiekunem SKO była Karolina Opiłowska wychowawca kl. IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wpłat i wypłat dokonywano w czwartki na przerwach o godzinie 10.40 oraz 11.30. Celem SKO było: poszerzanie wiedzy związanej z oszczędzaniem, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania już od najmłodszych lat; wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów; racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi; przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie nabrali nawyku systematycznego oszczędzania, zdobyli umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, oraz wiedzę na temat działalności banków, zgromadzą oszczędności na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowych na wycieczkę.

Aby nagrodzić i zachęcić uczniów do pomnażania oszczędności, przy 10 wpłacie (10 wpis w książeczce SKO) członkowie programu otrzymywali drobny upominek ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Dla członków SKO zorganizowano wewnątrzszkolne konkursy:

1. „Oszczędzanie i rymowanie”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich, rozwijanie postaw twórczych. W konkursie nagrodzeni zostali: Piotr Krzemiński kl. IIb, Zofia Krzemińska kl. III, Anita Sobol kl. IIb, Patrycja Siek kl. Ib, Wiktor Mróz kl. IIb, Marika Grzywacz kl. IIb. Wszystkie prace zostały wywieszony na tablicy SKO przy Sali nr 29.

2. „Maskotka SKO”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, propagowanie SKO na terenie szkoły, propagowanie oszczędzania wśród społeczności uczniowskiej, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastyczno-technicznych uczniów. W konkursie nagrodzeni zostali: Marcelina Stolarczyk kl. Ib, Patrycja Siek kl. Ib, Krzysztof Wójtowicz kl. IIb, Wiktor Mróz kl. IIb.

            Konkurs „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” zorganizowany został przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego 2015/2016 wykazali się regularnością wpłat oraz uzbierali najwyższą kwotę oszczędności.

W kategorii klas I-III Mistrzami Oszczędzania zostali:

1. Zuzanna Trześniewska kl. III,

2. Paulina Przyborek kl. Ia,

3. Marika Grzywacz kl. IIb i Filip Woźniakowski kl. IIb.

W kategorii klas IV-VI Mistrzami Oszczędzania zostali:

1. Zuzanna Przyborek kl. V,

2. Natalia Durajczyk kl. V,

3. Marta Kozieł kl. V.

Wszelkich operacji zwianych z oszczędzaniem można było dokonywać do 16.06.2016r. Stan SKO na dzień 16.06.2016r.: liczba członków SKO - 51, kwota oszczędności - 9442zł.

Program Szkolnej Kasy Oszczędności będzie kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017.

 

Szkolny opiekun SKO:

Karolina Opiłowska

Galeria zdjęć

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.