BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Informacje o usłudze

cele SKO:

Celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością. Szacunku dla pracy, a także wspierania aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i celowego ich wykorzystania.

działania SKO:

Działania SKO zmierzają do promocji i rozwijania wśród dzieci i młodzieży nawyku oszczędzania, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane. SKO ma za zadanie popularyzację wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Białobrzegach oraz przyzwyczajenia do korzystania z usług bankowych, jako swoich potencjalnych przyszłych klientów.

Korzyści

  • brak opłat za otwarcie rachunku;
  • brak opłat za wydanie książeczki SKO;
  • brak opłat za likwidację książeczki / rachunku;
  • możliwość bieżącej kontroli stanu rachunku;
  • konkursy z nagrodami;
  • dodatkowe upominki dla najbardziej wytrwałych w oszczędzaniu

Regulamin dostępny w jednostkach Banku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.