BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kredyt na zakup maszyn i urządzeń

Przeznaczenie - finansowanie nakładów inwestycyjnych na zakup nowych i używanych (maksymalnie 8-letnich) maszyn i urządzeń w celu unowocześnienia gospodarstwa rolnego i rozwoju firmy np.  zakup pojazdów, maszyn i urządzeń do produkcji lub świadczenia usług np., traktory (nie starszy niż 10 lat), kombajny, prasy, siekacze samobieżne, koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, betoniarki, przyczepy, wywrotki, kosiarki, owijarki, przetrząsacze, wozy paszowe, zgrabiarki, opryskiwacze, platforma sadownicza itp.

Minimalna kwota kredytu - 5 000,00 zł

Maksymalna kwota kredytu - 500 000,00 zł

Okres kredytowania - do 15 lat

Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej 5% w stosunku rocznym

Karencja w spłacie kapitału - do 12 miesiecy

Wkład własny - nie jest wymagany. Finansowaniu podlega do 100% kosztów brutto inwestycji

Zasady spłaty (kapitał i odsetki):

  • spłata w ratach malejących, płatnych w okresach miesięcznych/ kwartalnych/ półrocznych/
  • odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie

lub

  • w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych w okresach miesięcznych / kwartalnych

Zabezpieczenie - wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku

* obligatoryjnie: weksel własny in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Korzyści- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

Rozliczenie:

Wymagane jest udukomentowanie wykorzystania kredytu zawartą umowa kupna lub fakturami, rachunkami. W przypadku posiadania przez klienta wkładu własnego kredyt może zostać przelany na rachunek bieżący kredytobiorcy w  celu zapłaty za fakturę - konieczne dostarczenie potwierdzenia rozliczenia, udukomentowania wykorzystania kredytu.

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.