BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Bank  Spółdzielczy w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

 

Bank  Spółdzielczy w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

 

Bank  Spółdzielczy w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Reklamacje

Reklamacje od klientów Bank przyjmuje zgodnie z poniższymi Zasadami:

Reklamacja winna być złożona na formularzu dostępnym w banku oraz na stronie internetowej banku.

Pobierz druk reklamacji:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.