BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Jesteśmy gotowi na obecne i przyszłe wyzwania!

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to Bank z ponad 100-letnią tradycją i polskim kapitałem. Funkcjonuje na zróżnicowanym terenie, obsługując różne grupy klientów, koncentrując się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, samorządów terytorialnych oraz lokalnych konsumentów. Jest obecny w większości gmin powiatu białobrzeskiego, będąc jednocześnie wieloletnim partnerem w obsłudze budżetów tych gmin. Doskonale sprawdza się również w obsłudze urzędu skarbowego, powiatowego urzędu pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych na terenie swojego działania. Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, oferuje nie tylko standardowe produkty finansowe, takie jak rachunki bieżące, lokaty, kredyty i karty płatnicze, lecz także umożliwia klientom elektroniczny dostęp do rachunków.

Misja

Misją Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych i profesjonalnych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej. Realizując usługi finansowe, Bank dąży do zaspokajanie potrzeb wszystkich jego klientów, zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.

Wizja

Wizją Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jest bycie instytucją finansową uniwersalną, z jednej strony godną zaufania i wiarygodną, a z drugiej odważnie konkurującą z bankami komercyjnymi, tak by być jednym z najważniejszych na rynku lokalnym dostawców usług bankowych, przy zachowaniu wartości godnych przyjaznej instytucji finansowej.

Nasze wartości

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach ceni sobie następujące wartości:

  1. zaufanie Klientów i wiarygodność w obrocie gospodarczym,
  2. zrozumienie potrzeb jednostkowych klientów i pracowników,
  3. wiara w to, co sprawdzone i potrzebne,
  4. szacunek do tradycji i wartości,
  5. determinacja w osiąganiu zamierzonych celów i odwaga konkurowania,
  6. traktowanie klientów Banku rzetelnie oraz z należytym szacunkiem,
  7. dbałość o dobre relacje z klientami, na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania,
  8. łączenie kilkudziesięciu lat tradycji w sektorze usług finansowych z nowoczesną  i profesjonalną obsługą klientów,
  9. uczciwość,  solidność i wysoka kultura działania,
  10. dbałość o zadowolenie klientów

Co nas wyróżnia?

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to Bank nowoczesny ale zachowujący najlepsze wieloletnie tradycje, kompleksowo zaspokajający potrzeby finansowe i doradcze wszystkich podmiotów działających na lokalnym rynku. Bez wątpienia jest jednym z najszybciej rozwijających się lokalnie banków. Na terenach wiejskich i w małych miastach jesteśmy niekwestiowanymi liderami, najprawdopodobniej dlatego, że naszym głównym celem nie jest maksymalizacja zysków, lecz służenie swoim członkom i lokalnym społecznościom.

Zasady dobrej praktyki

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach przyjął do stosowania "Zasady dobrej praktyki bankowej w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach", wypracowane przez Związek Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.