BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Bankowość internetowa Internet Banking

Informacje o usłudze

Bankowość internetowa Internet Banking jest usługą polegającą na zapewnieniu dostępu do informacji oraz możliwości składania dyspozycji z rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Udostępnienie kanału dostępu - bez opłat

Abonament miesięczny - bez opłat

Opłata za przelew

 • na rachunki prowadzone w Banku - 0,80 zł
 • na rachunki prowadzone w innych bankach – 1,10 zł
 • realizowany w systemie Sorbnet - 40,00 zł

Możliwości

W ramach korzystania z bankowości internetowej można wybrać jedną z wielu możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku m. in. przez:

 • polecenie przelewu – możliwość realizowania bezpośrednio po wypełnieniu bądź w innym wskazanym terminie;
 • zlecenie stałe – dzięki aplikacji, po wprowadzeniu  możliwość regulowania płatności ze stałą kwotą i stałą data płatności;
 • dokonywanie przelewów do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

a także:

 • lista stałych odbiorców (kontrahentów) przelewów, dzięki której ułatwione zostanie wykonywanie powtarzających się transakcji - tworzenie i edytowanie listy odbiorców,
 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 • składanie zleceń okresowych

Korzyści

 • funkcjonalna, prosta i bezpieczna możliwość dysponowania rachunkiem,
 • szybko, wygodnie, przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • gwarancja bezpieczeństwa dzięki hasłom jednorazowym przekazywanym poprzez wiadomości SMS na wskazany przez właściciela rachunku nr telefonu komórkowego pozwalającym na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela lub Tokenowi (czytnik kart)

Regulamin dostępny w jednostkach Banku

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.