BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Kredyt Świąteczny

Kredyt dostępny w okresie: od dnia 03.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

Przeznaczenie - dowolny cel konsumpcyjny

Kwota kredytu

  • maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie może przekroczyć dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytów i rencistów - 3-krotności  miesięcznego wynagrodzenia netto
  • 10 000,00 PLN dla osób fizycznych uzyskujących dochody inne niż wskazane powyżej

Okres kredytowania - do 1 roku

Oprocentowanie - oprocentowanie stałe 5%

Prowizja - 1%

Korzyści

  • minimum formalności
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,00%, całkowity koszt kredytu 366,70 zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 266,70 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,15%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowity kosztu  kredytu wynosi 10 366,70 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03-04-2023 r.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.


Dokumenty do pobrania:


Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.