BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Korzenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach sięgają I połowy XX wieku. To 112 lata temu w Białobrzegach powstał obecny Bank Spółdzielczy.

Początek jego historii miał miejsce w dniu 11 listopada 1911 roku, kiedy to rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. W dniu 17 listopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą "Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe".

Na posiedzeniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie:

- ks. Hieronim Cieślakowski,

- dr Stefan Kamiński,

- Marian Cybulski,

- Jan Sobieraj,

- Adam Ziółek

Podjęto także decyzję o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu dotyczącą rozpoczęcia działalności i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku.

W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza” by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku.

Z nielicznych dokumentów, które zachowały się z czasów sprzed II wojny Światowej wynika, iż w 1937 r. członkami Kasy było 537 osób, wkłady członkowskie wynosiły 22.175 zł, natomiast fundusze - 24.552 zł (udziałowy) i 26.009 zł (zasobowy). Pożyczki wekslowe na ten rok przekroczyły 46 tys. zł. a suma bilansowa zamknęła się kwotą 152.459 zł. Kasa uzyskała niewielką nadwyżkę balansową wynoszącą 400 zł.

W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana - podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju - Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy - Kasa Spółdzielcza.

W latach 1961-1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą "Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach", podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spółdzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu z centralą w Warszawie.

Od 26.10.2001 r. Bank zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, który przyłączony został do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. (GBW S.A.) tworząc zrzeszenie pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB-Bank S.A.) w Poznaniu. Od 15 września 2011 roku do zrzeszenia SGB-Banku S.A. należy również Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach działa na terenie ośmiu gmin województwa mazowieckiego: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Przytyk, gmina Stara Błotnica, gmina Głowaczów oraz gmina Grabów nad Pilicą. Sieć Banku liczy sobie Centralę, 5 Oddziałów, 5 Punktów Kasowych oraz Filię. Daje również możliwość skorzystania z sieci bankomatów na terenie działania.

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.