BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Korzenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach sięgają I połowy XX wieku. To 112 lata temu w Białobrzegach powstał obecny Bank Spółdzielczy.

Początek jego historii miał miejsce w dniu 11 listopada 1911 roku, kiedy to rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. W dniu 17 listopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą "Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe".

Na posiedzeniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie:

- ks. Hieronim Cieślakowski,

- dr Stefan Kamiński,

- Marian Cybulski,

- Jan Sobieraj,

- Adam Ziółek

Podjęto także decyzję o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu dotyczącą rozpoczęcia działalności i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku.

W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza” by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku.

Z nielicznych dokumentów, które zachowały się z czasów sprzed II wojny Światowej wynika, iż w 1937 r. członkami Kasy było 537 osób, wkłady członkowskie wynosiły 22.175 zł, natomiast fundusze - 24.552 zł (udziałowy) i 26.009 zł (zasobowy). Pożyczki wekslowe na ten rok przekroczyły 46 tys. zł. a suma bilansowa zamknęła się kwotą 152.459 zł. Kasa uzyskała niewielką nadwyżkę balansową wynoszącą 400 zł.

W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana - podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju - Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy - Kasa Spółdzielcza.

W latach 1961-1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą "Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach", podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spółdzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu z centralą w Warszawie.

Od 26.10.2001 r. Bank zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, który przyłączony został do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. (GBW S.A.) tworząc zrzeszenie pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB-Bank S.A.) w Poznaniu. Od 15 września 2011 roku do zrzeszenia SGB-Banku S.A. należy również Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach działa na terenie ośmiu gmin województwa mazowieckiego: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Przytyk, gmina Stara Błotnica, gmina Głowaczów oraz gmina Grabów nad Pilicą. Sieć Banku liczy sobie Centralę, 5 Oddziałów, 5 Punktów Kasowych oraz Filię. Daje również możliwość skorzystania z sieci bankomatów na terenie działania.

Jesteśmy gotowi na obecne i przyszłe wyzwania!
 • IMG_20230529_085822
 • 257
 • -

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to Bank z ponad 100-letnią tradycją i polskim kapitałem. Funkcjonuje na zróżnicowanym terenie, obsługując różne grupy klientów, koncentrując się na obsłudze segmentu deweloperskiego, małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, samorządów terytorialnych oraz lokalnych konsumentów. Jest obecny w większości gmin powiatu białobrzeskiego oraz kozienickiego, będąc jednocześnie wieloletnim partnerem w obsłudze budżetów tych gmin. Doskonale sprawdza się również w obsłudze urzędu skarbowego, powiatowego urzędu pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych na terenie swojego działania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów bankowych. Poza interesującymi produktami kredytowymi oferuje rachunku bankowe, mieszkaniowe rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz karty płatnicze. Zapewnia również kompleksową obsługę w zakresie operacji dewizowych, elektroniczny dostęp do rachunków za pomocą bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej, dzięki czemu korzystanie z usług Banku jest bezpieczne i wygodne.

Misja

Tworzymy markę „Bank Spółdzielczy” jako uniwersalna i nowoczesna polska forma bezpiecznej instytucji finansowej.

Jesteśmy godnym zaufania partnerem finansowym działającym wyłącznie w oparciu o polski kapitał swoich członków. Dostarczamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności. Świadczymy kompleksowe usługi finansowe na lokalnym rynku.

Wizja

Jesteśmy nowoczesnym i solidnym partnerem finansowym wspierającym społeczności lokalne w realizacji ich celów, marzeń i ambicji.

Dążymy do efektywności będącej gwarancją ciągłego rozwoju i bezpieczeństwa Banku. Umocnienie  pozycji na rynku lokalnym jako efektywny Bank na wyciągnięcie ręki, prowadzący działalność o uniwersalnym charakterze, dostosowując się do potrzeb swoich klientów i ich zróżnicowanych sytuacji życiowych oraz biznesowych. Bank, który poza działalnością finansową bierze czynny udział w realizacji zadań społeczno-gospodarczych mających na celu poprawę życia mieszkańców terenu, na którym działa.

Kluczowe wartości Banku

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach ceni sobie następujące wartości:

 • wspieranie od lat kolejnych pokoleń Polaków,
 • wspieranie lokalnych społeczności poprzez uczestniczenie w ich życiu oraz angażowanie się w lokalne wydarzenia,
 • lokalne więzi, zrozumienie Klientów i ich potrzeb,
 • dbałość o dobre relacje z Klientami, na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania,
 • zaangażowanie i przejrzystość we współpracy z Klientem,
 • innowacyjność dostosowana do potrzeb Klientów i skali działalności,
 • zrozumienie potrzeb jednostkowych Klientów i Pracowników jako najważniejszej wartość Banku – profesjonalizm,  empatia, zrozumienie, bliskie relacje
 • szacunek do tradycji i wartości,
 • determinacja w osiąganiu zamierzonych celów i odwaga konkurowania,
 • sieć oddziałów w szczególności w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich, oddział „na   wyciągnięcie ręki”,
 • uczciwość,  solidność i wysoka kultura działania.

 Klient i grupy docelowe:

Naszą grupą docelową są rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy lokalnych miejscowości oraz  samorządy lokalne.

Wyróżniamy się prostą ofertą produktową dla zdefiniowanych segmentów Klientów. Podejmujemy wysiłki w celu odmłodzenia bazy Klientów i dotarcia  do nich z prostą i przejrzystą ofertą. Przewagą konkurencyjną  naszego Banku jest budowanie zaufania poprzez bliskie relacje i uczciwą współpracę.

Wzmacniamy konkurencyjność poprzez tworzenie i rozwijanie oferty dla większych lub wymagających specjalistycznej obsługi Klientów we współpracy z Bankiem Zrzeszającym.

Co nas wyróżnia?

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to Bank nowoczesny ale zachowujący najlepsze wieloletnie tradycje, kompleksowo zaspokajający potrzeby finansowe i doradcze wszystkich podmiotów działających na lokalnym rynku. Bez wątpienia jest jednym z najszybciej rozwijających się lokalnie banków. Na terenach wiejskich i w małych miastach jesteśmy niekwestiowanymi liderami, najprawdopodobniej dlatego, że naszym głównym celem nie jest maksymalizacja zysków, lecz służenie swoim członkom i lokalnym społecznościom. Naszym atutem jest znajomość klienta, szybki proces decyzyjny i elastyczność. Bank dostarcza nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności.

Zasady etyki w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach przyjął do stosowania "Zasady etyki w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach", wypracowane przez Związek Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.