BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Ład korporacyjny

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach uprzejmie informuję, że przyjęto i zatwierdzono do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białobrzegach” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach informuje, iż zgodnie z §27 „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białobrzegach” Uchwałą Nr 29/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego".

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Białobrzegach za 2022 roku":


Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Białobrzegach Uchwałą Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, dokonała okresowej oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie".

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie stosowanie „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie za 2022 roku":

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.